Core Value

Core Value

เชื่อว่าหลายคนคงรู้จัก Core Value กันมาบ้างแล้ว Core Value คือค่านิยมหลักขององค์กร ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรตระหนักได้ว่า.. #องค์กรเราคือใคร?#องค์กรเราเกิดขึ้นมาทำไม?#องค์กรเราให้ความสำคัญกับเรื่องอะไร?#องค์กรเรามีเป้าหมายหลักคืออะไร? สิ่งเหล่านี้จะช่วยกำหนดทิศทางขององค์กรเพื่อให้ดำเนินไปตามเป้าหมาย ช่วยให้คนในทีมเกิดการสื่อสารระหว่างกัน มองภาพเดียวกัน รวมถึงสร้างความผูกพันในองค์กร APOLLO 21 เป็นองค์กรยุคใหม่ขับเคลื่อนด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ไฟแรง จึงให้ความสำคัญในเรื่องบุคลากร การเรียนรู้และการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย วัฒนธรรมการทำงานที่อพอลโล่ 21 คือชิลได้แต่งานต้องได้มาตรฐาน มีความเป็นมืออาชีพ เคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ที่อพอลโล่ 21 เน้น Culture การทำงานแบบตะวันตกที่ให้ความสำคัญในเรื่อง Work-Life-Balance การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา การเปิดรับความคิดเห็นบนหลักของเหตุและผลอย่างมืออาชีพและการทำงานที่เน้น Teamwork เป็นสำคัญเพราะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ล้วนไม่อาจเกิดขึ้นจากคนๆ เดียวได้ แต่มันเกิดขึ้นจากการร่วมมือของคนหลายๆ คนนั่นเอง บทความนี้ เราจะมาเปิดเผย Core Value หลักของชาว APOLLO 21 ให้ทุกคนได้ทราบกัน ไปดูกันเล้ยยย 1) Professionalism ความเป็นมืออาชีพ Read more…