APOLLO 21

Team diversity

ทำไมทีมถึงควรมีส่วนผสมที่ลงตัวระหว่าง Senior และ Junior Developer? แน่นอนว่าในยุคสมัยนี้ ทุกองค์กรต่างพูดถึง Team Diversity หรือการสร้างความหลากหลายภายในทีม การสร้างความหลากหลายภายในทีมนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ตัวอย่างของข้อดีในการสร้างความหลากหลายภายในทีมคือ 1.สมาชิกซึ่งมีภูมิหลัง ประสบการณ์ ความเชื่อ และการมองโลกที่แตกต่างออกไปจะทำให้เกิดทักษะและความสามารถที่หลากหลายภายในทีม ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นและช่วยเหลือเกื้อกูลในจุดบอดของคนในทีมได้ดีขึ้น 2.การมีความหลากหลายนั้นทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมรวมถึงการพัฒนาใหม่ๆ 3.การที่สมาชิกภายในทีมสามารถพูดได้หลายภาษาหรือมาจากต่างวัฒนธรรมสามารถทำให้องค์กรมีโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น รวมถึงยังสามารถเข้าใจบริบทของวัฒนธรรมต่างๆ ได้ง่ายขึ้น 4.เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทีม รวมถึงเพิ่ม talent pool และเพิ่ม retention rate ของพนักงาน [1] อย่างไรก็ดีการที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือสร้าง Team Diversity ที่มีประสิทธิภาพและรักษาไว้ให้ดีนั้นเป็นเรื่องที่มีความท้าทายอยู่ไม่น้อย และก่อนที่ HR ขององค์กรจะตัดสินใจสร้าง Team Diversity นั้นควรจะต้องพิจารณาข้อดี-ข้อเสียและระดับของความหลากหลายที่ต้องการจะสร้างให้ถี่ถ้วนสียก่อน [2] การสร้างความหลากหลายภายในทีมนั้นแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อใหญ่ๆ [3] 1. Demographic Diversity – ความหลากหลายทางลักษณะภายนอก Read more…

APOLLO 21

Building a great team

“If everyone is moving forward together, then success takes care of itself.” – Henry Ford, Founder of Ford Motor ปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่กิจการใดกิจการหนึ่งจะประสบความสำเร็จนั้น นอกจากการมีเป้าหมายที่ชัดเจนของกิจการและวิสัยทัศน์ของผู้นำแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมีทีมงานที่แข็งแกร่ง การมีทีมงานที่แข็งแกร่งนั้นนอกจากจะช่วยให้ผลลัพธ์ของการทำงานออกมาดีแล้ว ยังทำให้ทุกคนมีความสุขกับการทำงานอีกด้วย ทีนี้เราลองย้อนถอยหลังกลับมาก้าวหนึ่งก่อน นิยามของคำว่า “ทีม” ที่แท้จริงแล้วคืออะไร? ทีมคือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งทำงานร่วมกันโดยมีจุดประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน ทีมเวิร์คที่ดีจะทำให้ทุกคนในทีมรู้สึกมีความปลอดภัยทางด้านอารมณ์ (emotional security), มีความมั่นใจ (self-confidence), และสามารถวางแผนและตัดสินใจร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1] แน่นอนว่ามีหลายปัจจัยที่จะทำให้ทีมงานแข็งแกร่งและมีทีมเวิร์คที่ดี แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ทีมงานของคุณมีประสิทธิภาพที่ดี นั่นคือการสร้างวัฒนธรรมการ feedback และการทำ retrospective Feedback Culture หรือวัฒนธรรมการ Feedback คืออะไร? Feedback Culture คือการสร้างนิสัยให้ทีมงานทุกคนกล้าแสดงออก กล้าออกความเห็น Read more…