Begin with the end in mind

Begin with the end in mind

Begin with the end in mindเริ่มต้นจากเป้าหมายสูงสุด คุณเคยได้ยินประโยคว่า “Begin with the end in mind” ไหมครับ? ผมเห็นประโยคนี้ครั้งแรกจากในหนังสือ Seven Habits of Highly Effective People ของ Dr. Stephen R. Covey เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ และอยากนำมาแบ่งปันครับ ในทุกวันนี้หากเรารู้สึกขาดการเติมเต็มจากสิ่งที่ทำ หนึ่งในสาเหตุนั้นมาจากการไม่มีความต้องการในชีวิตที่ชัดเจน การเริ่มต้นจากจุดสุดท้ายหรือการมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนจะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย Dr. Stephen R. Covey กล่าวว่าทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นสองครั้ง ครั้งแรกในความคิด ครั้งที่สองในโลกความเป็นจริง โดยสรุป Begin with the end in mind คือการเห็นสิ่งที่เราต้องการสุดท้ายอย่างชัดเจนจนเกิด Strong Why เมื่อเรามี Read more…

APOLLO 21

Team diversity

ทำไมทีมถึงควรมีส่วนผสมที่ลงตัวระหว่าง Senior และ Junior Developer? แน่นอนว่าในยุคสมัยนี้ ทุกองค์กรต่างพูดถึง Team Diversity หรือการสร้างความหลากหลายภายในทีม การสร้างความหลากหลายภายในทีมนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ตัวอย่างของข้อดีในการสร้างความหลากหลายภายในทีมคือ 1.สมาชิกซึ่งมีภูมิหลัง ประสบการณ์ ความเชื่อ และการมองโลกที่แตกต่างออกไปจะทำให้เกิดทักษะและความสามารถที่หลากหลายภายในทีม ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นและช่วยเหลือเกื้อกูลในจุดบอดของคนในทีมได้ดีขึ้น 2.การมีความหลากหลายนั้นทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมรวมถึงการพัฒนาใหม่ๆ 3.การที่สมาชิกภายในทีมสามารถพูดได้หลายภาษาหรือมาจากต่างวัฒนธรรมสามารถทำให้องค์กรมีโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น รวมถึงยังสามารถเข้าใจบริบทของวัฒนธรรมต่างๆ ได้ง่ายขึ้น 4.เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทีม รวมถึงเพิ่ม talent pool และเพิ่ม retention rate ของพนักงาน [1] อย่างไรก็ดีการที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือสร้าง Team Diversity ที่มีประสิทธิภาพและรักษาไว้ให้ดีนั้นเป็นเรื่องที่มีความท้าทายอยู่ไม่น้อย และก่อนที่ HR ขององค์กรจะตัดสินใจสร้าง Team Diversity นั้นควรจะต้องพิจารณาข้อดี-ข้อเสียและระดับของความหลากหลายที่ต้องการจะสร้างให้ถี่ถ้วนสียก่อน [2] การสร้างความหลากหลายภายในทีมนั้นแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อใหญ่ๆ [3] 1. Demographic Diversity – ความหลากหลายทางลักษณะภายนอก Read more…

APOLLO 21

Building a great team

“If everyone is moving forward together, then success takes care of itself.” – Henry Ford, Founder of Ford Motor ปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่กิจการใดกิจการหนึ่งจะประสบความสำเร็จนั้น นอกจากการมีเป้าหมายที่ชัดเจนของกิจการและวิสัยทัศน์ของผู้นำแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมีทีมงานที่แข็งแกร่ง การมีทีมงานที่แข็งแกร่งนั้นนอกจากจะช่วยให้ผลลัพธ์ของการทำงานออกมาดีแล้ว ยังทำให้ทุกคนมีความสุขกับการทำงานอีกด้วย ทีนี้เราลองย้อนถอยหลังกลับมาก้าวหนึ่งก่อน นิยามของคำว่า “ทีม” ที่แท้จริงแล้วคืออะไร? ทีมคือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งทำงานร่วมกันโดยมีจุดประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน ทีมเวิร์คที่ดีจะทำให้ทุกคนในทีมรู้สึกมีความปลอดภัยทางด้านอารมณ์ (emotional security), มีความมั่นใจ (self-confidence), และสามารถวางแผนและตัดสินใจร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1] แน่นอนว่ามีหลายปัจจัยที่จะทำให้ทีมงานแข็งแกร่งและมีทีมเวิร์คที่ดี แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ทีมงานของคุณมีประสิทธิภาพที่ดี นั่นคือการสร้างวัฒนธรรมการ feedback และการทำ retrospective Feedback Culture หรือวัฒนธรรมการ Feedback คืออะไร? Feedback Culture คือการสร้างนิสัยให้ทีมงานทุกคนกล้าแสดงออก กล้าออกความเห็น Read more…